ברוכים הבאים למערכת פסיפס
מערכת פסיפס לאיבחון פסיכומטרי ממוחשב יש לבחור את סוג הזיהוי (אם שונה מהרשום), להקליד את מספר הזיהוי וללחוץ על התחלת הבדיקה